Čiastka č. 74/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 01.04.2007