Čiastka č. 6/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Kajmanskými ostrovmi o zdaňovaní príjmu z úspor