Čiastka č. 52/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 07.03.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/2007 Z. z. Zákon o európskom družstve 01.04.2007
92/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
93/2007 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva