Čiastka č. 41/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 10.02.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/2007 Z. z. Úplné znenie zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
66/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu 01.04.2007
67/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu 15.02.2007