Čiastka č. 3/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni 15.01.2007