Čiastka č. 28/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 19.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti 01.02.2007