Čiastka č. 252/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
608/2007 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008 01.01.2008