Čiastka č. 247/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
590/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)