Čiastka č. 242/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 12.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
577/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008