Čiastka č. 232/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
555/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008