Čiastka č. 227/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
541/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 01.12.2007
542/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 01.12.2007