Čiastka č. 218/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008