Čiastka č. 215/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 16.11.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
508/2007 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007 01.12.2007
509/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu vypracovaného v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, ktorým sa dopĺňa Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely o vytvorenie identifikačnej databázy colných spisov 15.10.2007
510/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov