Čiastka č. 213/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 13.11.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
502/2007 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
503/2007 Z. z. Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov