Čiastka č. 196/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 13.10.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
461/2007 Z. z. Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave 01.11.2007
462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 01.11.2007
463/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov 01.11.2007