Čiastka č. 181/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 06.09.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
414/2007 Z. z. Úplné znenie zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov