Čiastka č. 166/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 18.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
374/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru 01.01.2008
375/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 týkajúceho sa prijatia dodatkového rozoznávacieho znaku (Protokol III)