Čiastka č. 164/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 15.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
370/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky