Čiastka č. 158/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 03.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2007
360/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. 01.09.2007