Čiastka č. 157/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 03.08.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
358/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.10.2007
r1/c157/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 325/2007 Z. z.