Čiastka č. 155/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
356/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 01.09.2007