Čiastka č. 154/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2007