Čiastka č. 150/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
347/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe