Čiastka č. 15/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 13.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 15.01.2007