Čiastka č. 139/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.07.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
307/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 01.08.2007
308/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o potláčaní činov jadrového terorizmu