Čiastka č. 138/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.07.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
306/2007 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností 01.01.2008