Čiastka č. 126/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 20.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
273/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2007
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008