Čiastka č. 113/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na spoločných kontaktných pracoviskách