Čiastka č. 111/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 05.06.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 05.06.2007