Čiastka č. 97/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
274/2006 Z. z. Zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 01.01.2007
275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2006
276/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 01.07.2006