Čiastka č. 85/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
239/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 27.04.2006