Čiastka č. 82/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
231/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2006