Čiastka č. 81/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
228/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005 30.04.2006
229/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006 01.07.2006
230/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky