Čiastka č. 74/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám 15.04.2006
206/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 15.04.2006
207/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 15.04.2006
208/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi 15.04.2006
209/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť 15.04.2006