Čiastka č. 7/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 11.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 01.02.2006