Čiastka č. 68/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 13.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
184/2006 Z. z. Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 01.06.2006
185/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 15.04.2006