Čiastka č. 60/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi 01.04.2006