Čiastka č. 59/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 23.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov zdravotných poisťovní 23.03.2006