Čiastka č. 5/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 06.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách