Čiastka č. 44/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 25.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát