Čiastka č. 4/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 05.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie