Čiastka č. 30/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 11.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 15.02.2006
72/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách 15.02.2006
73/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá 15.02.2006
74/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách 15.02.2006
75/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 15.02.2006
76/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá 15.02.2006
77/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 15.02.2006
78/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá 15.02.2006
79/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody 11.08.2007