Čiastka č. 264/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
691/2006 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 01.01.2007