Čiastka č. 261/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
684/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 01.01.2007