Čiastka č. 255/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
663/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu