Čiastka č. 246/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
637/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť 15.12.2006