Čiastka č. 240/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
625/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2007