Čiastka č. 234/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
614/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla 01.12.2006