Čiastka č. 227/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 10.11.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
594/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc 01.01.2007