Čiastka č. 219/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 25.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
571/2006 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 01.11.2006